WordPress Site Hızlandırma İçin 11 İpucu

WordPress sitemizi hızlandırmamızın iki temel gerekçesi var. Birincisi, sitelerin yüklenme hızı google arama algoritmasının dikkate aldığı unsurlardan birisidir. Yani sayfanız hızlı bir şekilde açılıp yüklenirse google aramalarında daha üst sıralara terfi edersiniz. İkincisi ziyaretçilerinizin rahatlığı ve kolayca sitenizde gezinebilmesi. WordPress site hızlandırma konusunda atacağınız basit adımlar ile güzel sonuçlar alabilirsiniz.

Kimse yavaş açılan siteleri sevmez. İnsanlar uzun süre beklemeyip hemen sıkılırlar ve bu durumda da başka bir siteye giderler.

Yazımızda wordpress sitesini nasıl hızlandırabileceğimizi adım adım öğreneceğiz.

[toc]

Hızlandırmadan önce sitenin ne kadar yavaş olduğunu tespit etmemiz, ölçmemiz gerekmektedir.

Sitemizin mevcut durumunu öğrenmek için GTmetrix sitesinden yardım alabiliriz.

Önce Teşhis Sonra Tedavi (GTmetrix)

GTmetrix sitenizin hızını analiz eder, ne kadar çabuk yüklendiğini söyler ve eyleme geçirebileceğimiz mantıklı tavsiyelerde bulunur.

Analyze butonuna basılınca bize sitemizin notunu verecek, bununla birlikte hızlandırmak için neler yapılabileceğini bize söyleyecektir.

PageSpeed notumuz 90 üzeri (A) ve yüklenme hızı 1 saniye ve altında ise hızlı diyebiliriz. Aksi takdirde hızlandırmak için bir şeyler yapmamız gerekecek. Google site yüklenme hızını 200ms altında istiyor bunu da ayrıca not olarak belirtelim. İdeal olan hızın 200 milisaniye altında olması.

Hızlandırmak için neler yapılması gerektiğini bu yazıda detaylı bir şekilde aktaracağım. Bahsedeceğim 11 ipucunu uygularsanız, sitenizin hızı gece ile gündüz gibi farkedecektir.

İpucu #1: İyi Bir Hosting Firması Bulun

GTmetrix sitesinin verdiği tavsiyelere geçmeden önce yapılması gereken en önemli şey, iyi bir hosting firması ile çalışmamız. Hizmet aldığınız firma kalitesiz ve kaynakları yetersiz ise siz ne yaparsanız yapın iyi bir sonuç elde edemeyecekseniz.

Yabancı hosting firmalarından önerebileceğim firma: SiteGround, yerli hosting firma olarak önerebileceğim firma ise güzelhosting.

wpmavi sitesinde yerli hosting firmaları ile ilgili bir inceleme yapılmış o yazıdan da faydalanabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili kendi araştırmanızı yapmak için bytecheck sitesini kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu Time to first byte (TTFB) denilen konuyu kavramak. Hosting firmasının hızını ölçerken TTFB değerine bakabilirsiniz. Google’da sitenin ne kadar hızlı olduğunu ve çabuk cevap verebilir olduğunu ölçmek için TTFB değerini baz alır.

TTFB değeri bize hosting firmamız hakkında fikir verecektir.

Örneğimizde (resimde) incelediğim sitenin TTFB değeri 990 ms (google 200 ms’nin altında bir değeri istiyor) olarak ölçüldü. Bu demektir ki hosting firmamız ya da satın aldığımız paket hız açısından iyi değil. Daha iyi bir paket almamız ya da hizmet aldığımız hosting firmasını değiştirmemiz gerekiyor.

Artık GTmetrix tavsiyelerine göre wordpress hızlandırma operasyonuna başlayabiliriz.

İpucu #2: Tarayıcı Cache Kullanımı (Leverage Browser Cache)

GTmetrix, pagespeed sekmesinde verdiği tavsiye: Leverage Browser Cache. Aynı tavsiyeyi farklı kelimelerle YSlow sekmesinde, Add Expires headers olarak görebiliriz.

Bu tavsiye ne anlama geliyor? Tarayıcımız siteyi yüklerken, resim dosyalarını, javascript dosyalarını ve css dosyalarının her birisini ağ kaynağından teker teker indirmektedir. Bu durum performans açısından önemli bir külfet getirmektedir.

Halbuki tarayıcımız bahsettiğimiz dosyaları kendi lokalinde saklayıp (cache) gerektiği zaman tekrar yükleyebilme yeteneğine sahiptir. Tarayıcının bu özelliğini kullanabilmek için, http yanıtlarında üst değer olarak bir ayar set etmek gerekiyor. Böylece tarayıcı, bu dosyaların uzun süre değişmeyeceğini, dolayısıyla cache üzerinden okuyabileceğini anlamış olacaktır.

Bu ayarı yapmanın farklı bir kaç yöntemi var.

Bir yöntem, web sunucusundaki ayar dosyalarında değişiklik yapmak. Daha kolay olan yöntem ise wordpress eklentisini kullanmak.

.htaccess Dosyasında Değişiklik Yaparak Problemi Çözmek

Hosting firmanız web sunucu olarak apache kullanıyorsa, bu tür ayarları yapmak için .htaccess dosyasında değişiklik yapmanız gerekecektir.

Aşağıdaki kodu .htaccess dosyasınının sonuna ekleyiniz.

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on
ExpiresDefault "access plus 30 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 15 days"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/png "access plus 1 months"
ExpiresByType text/js "access plus 1 months"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 months"
</IfModule>

httpd.conf Dosyasında Değişiklik Yapmak

Eğer sunucunuz nginx ise, httpd.conf dosyasında değişiklik yapmalısınız.

# Expires mappings
map $sent_http_content_type $expires {
  default          off;
  text/html         epoch;
  text/css          max;
  application/javascript   7d;
  ~image/          max;
}
server {
  listen 443 ssl default_server;
  server_name _;
  #server_name wordpress.example.com;
    expires $expires;
--

Kodda görüldüğü gibi $expires diye bir değer oluşturduk. Bu değeri de sunucunun expires alanına atadık.

Eğer bahsettiğim konfigurasyon dosyalarına erişiminiz yoksa, cpanel ya da plesk uygulamasını kullanarak apache veya nginx ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Apache ve nginx ayarları kısmına tıklayınız:

Ek üst bilgiler kısmına aşağıdaki şekilde giriş yapabilirsiniz:

location ~* .(?:ico|css|js|gif|jpe?g|png|svg|woff)$ {
   expires 30d;
   add_header Pragma public;
   add_header Cache-Control "public";
 }

Bu ayarlar sayesinde icon, css, javascript, resim ve font dosyalarını 30 gün için cache’leyecektir.

W3 Total Cache Eklentisi İle Cache Özelliğini Aktif Etmek

En kolay olan yönteme gelecek olursak, W3 Total Cache eklentisini kullanarak cache özelliğini aktif etmek.

W3 Total Cache eklentisini kurup aktif hale getirdikten sonra, wordpress sol tarafında Performans diye yeni bir menü görünecektir. Performans->Browser Cache menüsüne tıklayıp ilgili ayarları yapıp kaydedelim:

Bu ayarlardan sonra, artık GTmetrix ilgili uyarıyı vermeyecektir.

Bazı Dosyalarda Hala Hata Alıyorsanız CAOS for Analytics Eklentisini Kullanın

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra da bu uyarıyı bazı dosyalar için vermeye devam edebilir. Bunun sebebi google analytics ve google adsense gibi harici javascript dosyalarından kaynaklanmaktadır. Bu dosyaları kendi lokalinizden yüklerseniz bu uyarıdan kurtulabilirsiniz.

Fakat örneğin google, analytics javascript dosyasında zaman zaman değişiklik yaparsa sizin lokalinizde olan eski ve hatalı kalabilir. O yüzden lokalinizdeki dosyaları zaman zaman güncellemeniz gerekir. Bu tür işlerle uğraşmak istemiyorsanız bir wordpress plugini ile bu sorunu çözebilirsiniz.

CAOS for Analytics eklentisini sitenize yükleyip, google’dan aldığınız tracking id ayarını yaparsanız, sözkonusu eklenti otomatik olarak analytics dosyasını lokalinize indirip gerekli güncellemeleri otomatik olarak yapacaktır.

İpucu #3: Gzip Sıkıştırması

GTmetrix konuyla ilgili Compress components with gzip uyarısını verebilir. Sitemizdeki sayfalar yüklenirken html, javascript ve css gibi dosyaların sıkıştırılıp daha küçük boyutlara getirilmesi sitenin yüklenmesini hızlandıracaktır. Mevcut yazılımlar bu özelliği desteklemektedir. Tek yapılması gereken bu ayarların aktif hale getirilmesi.

.htaccess Dosyası Ayarı

Aşağıdaki kodu .htaccess dosyasına ekleyiniz:

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Nginx Üzerinde Gzip Sıkıştırması

nginx.conf dosyasına (etc/nginx/nginx.conf) ayarları yapıyoruz:

gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript;

W3 Total Cache ile Gzip Sıkıştırmasını Aktif Hale Getirebilirsiniz

W3 Total Cache eklentisini gzip sıkıştırma içinde kullanabilirsiniz. Önceki ipucunda yaptığımız gibi Performance -> Browser Cache sayfasına gidip, Enable HTTP (gzip) compression seçeneğini aktif etmek.

Tüm bu ayarları kontrol etmenin bir yolu da http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/sitesinden destek almaktır. Siteye url adresinizi girerek gzip sıkıştırmasının çalışıp çalışmadığını denetleyebilirsiniz.

İpucu #4: Resim (Image) Optimizasyonu

GTmetrix, Image optimization uyarısını verdiğinde anlamamız gereken, resimlerimizi daha da sıkıştırabileceğimiz ve böylece siteyi daha da hızlandırabileceğimizdir.

Resimleri optimize etmenin en kolay yolu Imagify veya WP Smush wordpress eklentilerini kullanmak.

Imagify

Imagify tek bir tıklamayla ya da resimlerinizi yüklerken optimize edebilir.

Farklı sıkıştırma seviyeleri var (normal, aggressive, ultra). Aggressive seçeneği bizim için uygun olacaktır.

Eklentiyi kullanmak için, öncelikle sitesinden kayıt olmak gerekiyor. Imagify bize her ay için 25 mb dosya sıkıştırma özelliğini bedava sunmaktadır.

WP Smush

WP Smush bir başka başarılı wordpress eklentisidir. Resimlerimizi upload ederken otomatik olarak sıkıştıracaktır.

İpucu #5: Javascript Dosyalarının Ayrıştırılmasını (Parsing) Ertelemek

GTmetrix bize konuyla ilgili Defer parsing of Javascript tavsiyesini vermektedir. Tarayıcı tarafından sitemiz yüklenirken, javascript dosyaları ayrıştırılır (parsing). Bu işlem yapılırken de sitenin yüklenmesi geciktirilmiş olur.

Eğer ayrıştırma işini sayfa yüklendikten sonraya erteleyebilirsek, sitemiz doğal olarak daha hızlı yüklenecektir.

Bunun için yapmamız gereken, W3 Total Cache eklentisinden yardım almak.

Performans -> Minify sayfasında JS bölümünü aşağıdaki şekilde değiştirmek:

Resimde de görüldüğü gibi Before ve After alanları non-blocking using “defer” seçeneğini aktif hale getiriyoruz.

Plugin kullanmadan yapmak istersek, functions.php dosyasını güncellememiz gerekir:

function defer_parsing_of_js ( $url ) {
 if ( FALSE === strpos( $url, '.js' ) ) return $url;
 if ( strpos( $url, 'jquery.js' ) ) return $url;
 return "$url' defer ";
}
add_filter( 'clean_url', 'defer_parsing_of_js', 11, 1 );

İpucu #6: Javascript ve Css dosyalarını Küçültmek

Javascript, css dosyalarını küçültebilirsek (Minify Js, Css) sitemizi hızlandıracak bir adım atmış oluruz.

W3 Total Cache, Performans->Minify sayfasından Js ve Css için minify özelliğini aktif hale getirmemiz bu uyarıyı geçmek için yeterli olacaktır.

İpucu #7: Veritabanı Optimizasyonu

WordPress arka planda bir veritabanı kullanmaktadır.

WordPress’i uzun süredir kullanıyorsak, veritabanında pek çok kayıt birikmiş olacaktır.

Yazı düzeltmeleri, spam yorumlar ve sahipsiz meta veriler gibi kayıtları silmek, veritabanından yapılacak sorguları çabuklaştıracak bu da sitenin hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

Wp-optimize eklentisini veritabanımızı gereksiz kayıtlardan arındırmak böylece daha performanslı çalışmasını sağlamak için kullanabiliriz.

Wp-optimize eklentisini haftanın belli günlerinde otomatik olarak çalışmasını da sağlayabiliriz. Böylece veritabanının sürekli optimum düzeyde kalmasını sağlamış oluruz.

Bu işlem genel olarak riskli olabileceği için, wp-optimize çalıştırmadan önce sitenin backup’ını almakta fayda vardır. Backup almak için önerim, UpdraftPlus eklentisidir.

İpucu #8: CDN Kullanımı

CDN (Content Delivery Network), içerik dağıtım ağı, kullandığımız statik dosyaların, coğrafi olarak farklı noktalarda barındırılması anlamına gelmektedir.

Bu ne işe yarayacak diye sorulacak olursa, örneğin almanyadan siteye bağlanmaya çalışan bir kişi, sitenin statik dosyalarını frankfurt’da bulunan sunucudan indirmesi suretiyle daha hızlı bir şekilde sayfanın açıldığını görecektir.

GTmetrix üzerinde YSlow sekmesinde Use a Content Delivery Network (CDN) uyarısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

CDN kullanmak için bedava çözüm olarak CloudFlare servisini kullanabilirsiniz. Sitesinden kayıt olduktan sonra, CloudFlare wordpress eklentisini kurmanız gerekir.

Eklentiyi kurduktan sonra ayarlarından aktif hale getirilmesi gerekir:

Diğer bir seçenek ise maxcdn (şu anda stackpath içerisine dahil edildi) ücretli servisini kullanmak.

İpucu #9: Php Versiyon Güncellemesi

Php 7 versiyonuyla birlikte önemli performans iyileştirmeleri yapıldı. O yüzden kullandığınız hosting altyapısı bu sürümü destekliyorsa php 7’ye geçmekte büyük fayda var.

Plesk’e bağlanarak Php Ayarları sayfasından php 7 sürümünü seçebilirsiniz.

İpucu #10: Hızlı ve SEO Dostu Bir Temanın Seçilmesi

WordPress sitesinde kullandığınız tema, sitenizin hızını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir.

Kullandığımız tema az kaynak harcayan türde bir tema olmalıdır.

Hızlı, az kaynak tüketen, sağlam desteği olan temalara örnek vermek gerekirse:

 • GeneratePress
 • Astra
 • OceanWP
 • Genesis Framework ve üzerine geliştirilmiş alt temalar

İpucu #11: Eklentilerin Denetlenmesi, Kullanılmayan Eklentilerin/Dosyaların Silinmesi

Zaman zaman kullandığınız eklentileri denetlemenizde fayda var. Eklentilerin önemli performans ve güvenlik güncellemelerinin yapılması, gereksiz olan kullanmadığınız eklentilerin etkisiz hale getirilmesi ve silinmesi gerekmektedir.

Bazı eklentilerin sistemi yavaşlatma hatta güvenlik açısından risk oluşturması olasılığı vardır. Bu yüzden rastgele eklenti yüklenmemelidir.

Diğer taraftan kullanılmayan resimlerin, medya dosyalarının da silinmesi, sisteminizde yer açmaya imkan tanıyacaktır.

Meow Apps eklentisinin media cleaner uygulaması ile kullanılmayan resim dosyalarını tespit edebilirsiniz.

Sonuç

WordPress site hızlandırma için paylaşmış olduğum 11 ipucunu uygularsanız, sitenizin hızında farkedilir büyük bir değişim görecek ve hissedeceksiniz. SEO açısından da google’da üst sıralara çıkmanızda etkisini göreceğinizi söyleyebilirim.

Yararlandığım Kaynaklar

Online Media Masters: How I Optimized My Slow WordPress Site…

Kinsta: How to Speed up Your WordPress Site

ecommscape: Your WordPress Site is Slow as Hell (1): Missing Expires Headers

wpmavi: En İyi Hosting Firması

4 thoughts on “WordPress Site Hızlandırma İçin 11 İpucu”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top